Սլայսերի 20մմ` կտրող դանակ Rasspe

Սլայսերի 250մմ` կտրող դանակ Rasspe

Սլայսերի 250մմ` կտրող դանակ Rasspe

Սլայսերի 20մմ` կտրող դանակ Rasspe