Չեկային թերմոժապավեն 80մմ 45մ

Չեկային թերմոթուղթ 80մմ 60մ նախատեսված է օգտագործել Pos պրինտեռների մեջ։

Չեկային թերմոթուղթ 80մմ 60մ նախատեսված է օգտագործել Pos պրինտեռների մեջ։

Չեկային թերմոժապավեն 80մմ 45մ