Թիկունքային հենակ XL-TM

Պլասմասե թիկունքային հենակ մագնիսական հիմքով BACK-XL-TM

Պլասմասե թիկունքային հենակ մագնիսական հիմքով BACK-XL-TM

Թիկունքային հենակ XL-TM