Մատրիցային շտրիխ-կոդ սկաներ Datalogic 9300i Magellan.

Մատրիցային շտրիխ-կոդ սկաներ Datalogic 9300i Magellan:

մատրիցային,սկաներ,9300i Magellan

Magellan 9300i սկաները բարձրակարգ շտրիխ կոդերի ընթերցման համար նախատեսված սարք է: Հորիզոնական և ուղղահայաց մատրիցային սկաներների շնորհիվ 9300i-ը կարդում է ինչպես գծային (1D), այնպես էլ երկչափ (2D) շտրիխ կոդեր:

Մատրիցային շտրիխ-կոդ սկաներ Datalogic 9300i Magellan.