Չեկային թերմոժապավեն 80մմ 45մ

Չեկային թերմոթուղթ 80մմ 45մ

Չեկային թերմոժապավեն,Չեկային թերմոթուղթ

Չեկային թերմոթուղթը՝ 80մմ 45մմ լայնությամբ նախատեսված է օգտագործել Pos տպիչների մեջ։

Չեկային թերմոժապավեն 80մմ 45մ