Սլայսերի 250` կտրիչ գոտի TV2-330

Սլայսերի 250` կտրիչ գոտի TV2-330

250` կտրիչ գոտի TV2-330

Սլայսերի 250` կտրիչ գոտի TV2-330